Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА 2 ОКТОМВРИ 2022

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК.

Разяснителни видеа за гласуване - ТУК!

ОНЛАЙН СИМУЛАТОР за машинно гласуване - ТУК!


 ИНФОРМАЦИЯ

Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание, насрочени  с Указ №213 от 01 август 2022г. на Президента на Република България за 02 октомври 2022г., уведомяваме избирателите, че справка в избирателните списъци, може да бъде направена на адрес:

https://www.grao.bg/elections/

  • Чрез сайта може да подадете електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия Ви адрес е различно от населеното място на постоянния Ви адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.
  • Важно:  Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 21.09.2022 г.

Активна е и възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон

Изпраща се  SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и VIVACOM). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

  • Чрез стационарен или мобилен телефон - избира се 080014726 ("08001GRAO"). Тел. 080014726 е БЕЗПЛАТЕН за цялата страна.

 

 


Заявяване на ел. услуги във връзка с предстоящите избори.

 

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.
Идентификатор на услуга : 910001

 

 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 октомври 2022г.
Идентификатор на услуга : 910002

 

 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите на 2 октомври 2022г.
Идентификатор на услуга : 910003

 

 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите на 2 октомври 2022г.
Идентификатор на услуга : 910004

 


 21.09.2022г

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022


ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ -  ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на 2 октомври 2022 година

 

  • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 37 от ИК.

Краен срок 17.09.2022 г. вкл.

 

  • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.

Краен срок 17.09.2022 г. вкл

 

  • Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник.

Краен срок 24.09.2022 г вкл.

 

  • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 2 от ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заяват това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.

Краен срок до 26.09.2022 г. вкл.

 

 За спазване на сроковете, предвидени в ИК в Общинска администрация Брацигово,   ще има дежурни служители на 17 и 24  септември /събота/ 2022 г. от 08.30 до 12 часа и от 13 до 17.30 часа.

Ще се приемат заявления за град БРАЦИГОВО И КМЕТСТВАТА.

 

За информация Общинска администрация - ет.1 стая №4, тел.03552 20-65 вътр.111 или GSM 0893460420.

 


25.08.2022г. Заповед за определяне местата за поставяне на плакати и други агитационни материали

 


18.08.2022г. Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 


18.08.2022г. Пока за участие в публични консултации за сформиране съставите на секционни избирателни комисии в община Брацигово, област Пазарджик

 18.08.2022г. Заповед за насрочени консултации, за сформиране съставите на секционни избирателни комисии

15.08.2022г. Заповед №РД-431/15.08.2022г. за определяне на местата за избирателните списъци


10.08.2022г. Заповед №РД - 424/10.08.2022г. за  ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик