Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Информация във връзка с получени данни за изплатена безвъзмездна финансова помощ/финансово подпомагане от ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ" на физически лица, еднолични търговци и юридически лица през календарната 2018 г. и тяхното облагане.

 

16-04-2019
 УВАЖАЕМИ  Г-Н ПЕТКОВ,

            На 18 април 2019 г. от 11,00 ч. в сградата на офиса на НАП в гр. Пазарджик ул. Асен Златаров № 7, ет. 3, стая 302 ще се проведе информационна среща във връзка с получени данни за изплатена безвъзмездна финансова помощ/финансово подпомагане от ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ" на физически лица, еднолични търговци и юридически лица през календарната 2018 г. и тяхното облагане.

            Моля, да осигурите присъствието на представител на общината и/или на кметствата от населените места.

            Предвид изтичащия срок за подаване на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) Ви уведомяваме, че  от 11.04.2019 г. ЦУ на НАП стартира изпращане на уведомителни съобщения за уведомяване на задължените лица за подаването на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г.

            Молим Ви, да създадете необходимата организация за уведомяване на лицата за задължението им за деклариране на получените доходи, чрез кметовете на населените места във Вашата Община.

Точният размер на изплатените суми през 2018 г. от Държавен фонд „Земеделие" може да се провери чрез електронната справка по ЕГН на интернет страницата на ДФЗ и на електронен адрес  https://seu.dfz.bg/seu/f?p=727:8160:::NO:8160.

Тези средства са доход и трябва да бъдат вписани в годишната данъчна декларация за доходите, която се подава в НАП до 30 април 2019 г. Не трябва да се забравя, че освен субсидиите, получени от ДФЗ, в декларацията се включват и всички други облагаеми доходи, включително тези от продадената селскостопанска продукция.

Ако вече лицата са подали данъчна декларация, но по някаква причина са пропуснали да посочите част от получените от ДФЗ суми, може  да се подаде коригираща декларация до 30 април 2019 г.

 

          ДИРЕКТОР ОФИС/ДИРЕКЦИЯ ЗА

                                                  ОБСЛУЖВАНЕ ГР. ПАЗАРДЖИК:             Петър Лупов

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик