Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Община Брацигово проведе заключителна конференция по изпълнение на проект за безвъзмездна финансова помощ „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово”

 

25-09-2017

Община Брацигово проведе заключителна конференция по изпълнение на проект за безвъзмездна финансова помощ  „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово" BG 05M9OP001-2.002.-0027-C001 „Независим живот" финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „ 2014-2020

 

         На 25.09.2017. от 12.00 часа в заседателна зала на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово" BG 05M9OP001-2.002-0027-C001, намираща се на третия етаж - ляво крило на Поликлиниката в гр. Брацигово се проведе заключителна конференция във връзка с приключване дейността на  проект „Независим живот", финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „ 2014-2020 г.

    Участие в конференцията взеха: г-н Петко Петков - кмет на Община Брацигово, г-н Йордан Павлов - зам. кмет на община Брацигово, г-жа Надежда Казакова - Председател на Общински съвет град Брацигово, общински служители, представители на местните медии и  граждани.

Кметът г-н Петков поздрави присъстващите, като подчерта, че Общинското ръководство винаги ще действа в посока осигуряване на подкрепа на всеки един жител, особено ако той се намира в тежък за него момент. Общата цел на проекта е съобразена със стратегическата цел на оперативната програма, а именно подобряване качеството на живот на хората в общината, чрез подобряване на човешкия капитал, осигуряване на заетост и засилване на социалното включване. След което даде думата на Десислава Гълъбова - ръководител на проекта за запознаване присъстващите на заключителната конференция с извършените дейности .

    Ръководителят на проекта представи в подробна презентация подробно извършената дейност по проект „Независим живот", като стана ясно, че той е на обща стойност 499 463,71 лева от които 424 544.13 лева европейско и 74 919.58 лева от национално съфинансиране, срокът за реализация на проекта е 22 месеца, начало на проекта: 01.12.2015г. и край на проекта: 01.10.2017г.   

            Проектът обхваща обслужване и обгрижване на  лица с  трайни увреждания  както и възрастни хора над 65 г., без заплащане на потребителски такси  за период 18 месеца  на територията на Община Брацигово.Ще се гарантира правото на хората с различни ограничения да живеят и получат грижа в общността и в семейна среда и ще подобрим социалното им включване в обществото.

                     Проектът обхвана обслужване и обгрижване на  99 лица, без заплащане на потребителски такси  за период 18 месеца от които възрастни хора с ограничения,зависими от постоянни грижи  на територията на Община Брацигово, с който се  гарантира правото на хората с различни ограничения да живеят и получат грижа в общността и в семейна среда и се подобри социалното им включване в обществото.

             По проект „Независим живот" се  сключиха78 срочни ТД с  доставчици на социалните услуги от които с:

8 домашни помощници на 8 часов работен ден за период от 18 месеца,

8 домашни помощници на 4 часов работен ден за период от 18 месеца,

4 социални асистента на 8 часов работен ден за период от 18 месеца,

2 социални асистента на 4 часов работен ден за период от 18 месеца,

8 лични асистента на 4 часов работен ден за период от 18 месеца,

48 лични асистента  на 4 часов работен ден за период от 14 месеца.

            В центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване се сключиха срочни трудови договори на 4 часов работен ден за 18 месеца с 1 - ръководител, 1- социален работник, 1 шофьор, 1 хигиенист. За предоставяне на медицинската и психологическата подкрепа се сключиха граждански договори  с 1 медицински специалист за 18 месеца  и 1 психолог  за период от 6 месеца.

      Във връзка с постъпило Постановление №137 /05.07.2017г. на Министерски съвет с което се одобри вътрешно компенсирани промени на утвърдените разходи за предоставяне на социалните услуги /личен асистент, социален асистент и домашен помощник/, ще бъде удължено предоставянето на социалните услуги със срок от 01.10.2017г. до 31.12.2017г само за потребители и доставчици със сключени договори до 30.09.2017г. по проект „Независим живот". Средствата за възнаграждения на личен асистент, социален асистент и домашен помощник ще бъдат осигурени от Министерство на труда и социалната политика.  

Десислава Гълъбова

Ръководител проект

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик