Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Община Брацигово публикува Заповед за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

 

31-10-2016

Изтегли:

ЗАПОВЕД ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик