Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Променя се адреса на 2-ра секция за гласуване!

 

18-10-2016

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ Е НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ГРАД БРАЦИГОВО.

СЕКЦИЯ № 2, КОЯТО ДОСЕГА СЕ Е ПОМЕЩАВАЛА В СГРАДАТА НА ПГСА-БРАЦИГОВО, ЩЕ БЪДЕ ПРЕМЕСТЕНА И ЩЕ ФУНКЦИОНИРА В СГРАДАТА НА СУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ" С АДРЕС: БУЛ. „ТРЕТИ МАРТ" № 14.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик