Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График и материали за заседания на постоянните комисии на ОбС

 

02-02-2024
С графика и материалите, може да се запознаете на долния линк.

Изтегли:

Материали за комисии

График

Протоколи на постоянните комисии на ОбС

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик