Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Протокол от извършена проверка на всички договори на ползватели на мери, пасища и ливади от общински поземлен фонд на община Брацигово

 

02-03-2023
С Протокола може да се запознаете на долният линк.

Изтегли:

ПРОТОКОЛ

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик