Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Преустановява изпълнението на курсовете по линии Брацигово – Пазарджик и обратно

 

02-12-2022

Общинска администрация град Брацигово уведомява жителите на община Брацигово, че е налице постъпило уведомително писмо с вх. № 30-1123-3/30.11.2022г. от фирма „ТРАНССЕРВИЗ" ООД град Пещера, изпълнител по договор Д-68#1/13.04.2022г. за възлагане на обществен автобусен превоз на пътници от областна транспортна схема, квота на община Брацигово, за следното:

 

Ø  Считано от 01.01.2023г. се преустановява изпълнението на курсовете по линии  Брацигово - Пазарджик в часове - 06:30ч. и 11:30ч., Пазарджик - Брацигово в часове - 14:10ч. и 19:30ч.

Преустановяването на курсовете е породено от финансови затруднения и прекратяване на дейността на фирма „ТРАНССЕРВИЗ" ООД град Пещера.

 

    Община Брацигово подготвя обявяването на обществена поръчка, съгласно Закона за обществени поръчки, която ще бъде публикувана до дни. От момента на получаване на уведомителното писмо, община Брацигово активно работи и търси решение за обезпечаване изпълнението на превоз по обществените автобусни линии от квота на община Брацигово.

    Предвид трудностите по намиране на превозвач, община Брацигово ще направи всичко необходимо, да бъде осигурен обществен автобусен транспорт до областния град.  

 

 

 

 

НАДЕЖДА КАЗАКОВА /ПП/

Кмет на община Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик