Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

На вниманието на винопроизводителите!

 

02-12-2022

Община Брацигово напомня на всички производители на винено грозде, съгласно чл. 8 на Регламент 436/2009 година,  че срокът за подаване на декларации за производствено количество вино от реколта 2022 година е до 15-ти януари 2023г.

     

      Съгласно чл.44 от Закон за виното и спиртните напитки декларации не подават производители:

Ø  чиято продукция от грозде е изцяло предназначена за консумация в непреработен вид, за сушене или за директна преработка в гроздов сок;

Ø  чиито стопанства включват по-малко от 0,1 хектара лозарска площ, реколтата от които няма да бъде обект на търговия;

Ø  чиито стопанства включват по-малко от 0,1 хектара лозарска площ и предават цялата получена реколта на кооперация.

 

      Декларациите се подават в два екземпляра в офиса на териториалните звена на Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)  град  Пловдив. Образци на декларациите са публикувани на сайта на Агенцията в поле „Декларации", но могат да бъдат предоставени и на място при подаването им - гр. Пловдив 4000, бул. „Санкт Петербург" № 67, тел.: 032/633148.

     

     Неспазването на задължението за подаване на декларации, съгласно чл. 8 на Регламент 436/2009г., се наказва с глоба от 500 до 1000лв. за физически лица и от 2000 до 10 000лв. за юридически лица и еднолични търговци.

 

 

 

За повече информация:

Тел: 03552/20-65 /вътр.115/

Ангелина Калинова - младши експерт „Земеделие, гори, води"

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик