Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК

 

27-09-2022

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 ал.4 от ДОПК

 

Ако намерите името си в това съобщение, трябва незабавно да посетите отдел „Местни данъци и такси" на община Брацигово. Администрацията на Община Брацигово е подготвила това съобщение,за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.

Съобщенията се поставят на видно място в сградата на общинска администрация Брацигово и се публикуват в интернет страницата на община Брацигово.Ако в 14 дневен срок от поставянето на съобщението не се явите, то

на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, АУЗД ще се смята за редовно връчен и ще бъде приложен към досието Ви.

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 - дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел "Местни Приходи" при Община Брацигово, ул. "Атанас Кабов" № 6А, за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

Вид на задължението

1. 

АУЗД6303000179-1/25.08.2022г.

ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ БЪКЛЕВ

гр.Брацигово,ул."Ана Гиздова"№22

ДНИ и ТБО МПС

2.

АУЗД6303000177-1/25.08.2022г.

СИМЕОН АФАНАСИЕВИЧ БОДУР

гр.Брацигово,ул."Божура Попова" №12

ДНИ и ТБО

3.

АУЗД6303000173-1/23.08.2022г.

АТАНАС ВАСИЛЕВ СТОИЧКОВ

С.Бяга,ул."Деветнадесета"№2

МПС

4. 

АУЗД6303000160-1/25.07.2022г.

ХРИСТО НЕШЕВ ТОДОРОВ

гр.Брацигово,ул."Георги Раковски"№7

 МПС

5.

АУЗД6303000174-1/23.08.2022г.

ДИМИТРИЙКА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

Гр.Брацигово,ул."Борис Кънчев"№15

ДНИ и ТБО МПС

6.

АУЗД6303000169-1/25.07.2022г

ВАСИЛ СПАСОВ ИВАНОВ

С. Жребичко, ул. Извън регулацията"№13

МПС

7.

АУЗД6303000153-1/23.06.2022г.

ГЕОРГИ СТОИЛОВ РАНГЕЛОВ

С.Бяга ,ул."Първа"№8

ДНИ и ТБО МПС

8.

АУЗД6303000170-1/12.08.2022г.

ДИДА Т ЕООД

  С.Бяга ул."Първа"№48

МПС

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик