Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Услугата „Топъл обяд“ се удължава в община Брацигово до 10.12.2021 година

 

30-09-2021

Услугата „Топъл обяд" се удължава в община Брацигово до 10.12.2021  година. Това става възможно след като кметът на Община Брацигово  г-жа Надежда Казакова подписа допълнително споразумение към договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. 

На този етап всеки ден в кухнята на „Домашен социален патронаж" се приготвя топъл обяд  супа, основно и хляб  за 50 броя потребители, одобрени от Дирекция „Социално подпомагане" гр. Пещера.
Основната дейност по договора е осигуряване на топъл обяд, включващ предоставяне на супа, основно ястие и хляб за 50 лица. Средствата по договора са в размер на 34 906, 41 лева.

Допустимите целеви групи  за проекта са следните :

1.      Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по - висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията

2.      Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на  извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности..

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик