Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Покана за участие в публични консултации за сформиране на секционни избирателни комисии

 

29-09-2021

 

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

за сформиране съставите на секционни избирателни комисии в община Брацигово, област Пазарджик, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание на Република България,

насрочени за 14 ноември 2021 г.

 

Уведомявам, че със Заповед №640/29.09.2021г. на Кмета на община Брацигово, консултациите за сформиране съставите на секционни избирателни комисии за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и Народно събрание на Република България са насрочени на 06 октомври 2021 г. (сряда) от 14.30 часа

Консултациите ще се проведат в заседателна зала на Общински съвет Брацигово, ул."Христо Смирненски"№1.

 

Необходимите документи за провеждане на консултациите са, както следва:

 а) писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа:

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

      - партия или коалиция, която ги предлага,

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

 б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на републиката - 02.09.2021 г., или заверено от представителя на коалицията копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

 в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

 г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик