Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

20-05-2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с реализация на проект: „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на улици от улична мрежа на гр. Брацигово, община Брацигово - Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр. Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик" - Етапно строителство, Молим живущите на разкопаните улици да паркират автомобилите си така, че да осигурят достатъчно пространство, за да може сметоизвозващата машина да преминава и събира битовите отпадъци безпроблемно.

 

Надяваме се на Вашето съдействие и разбиране!

                                                               Община Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик