Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение от местни данъци и такси по чл.32,ал.4 от ДОПК

 

18-05-2020

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

Изх. No 08-08-73/18.05.2020г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 ал.4 от ДОПК

 

Ако намерите името си в това съобщение, трябва незабавно да посетите отдел „Местни данъци и такси" на община Брацигово. Администрацията на Община Брацигово е подготвила това съобщение,за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.

Съобщенията се поставят на видно място в сградата на общинска администрация Брацигово и се публикуват в интернет страницата на община Брацигово.Ако в 14 дневен срок от поставянето на съобщението не се явите, то

на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, АУЗД ще се смята за редовно връчен и ще бъде приложен към досието Ви.

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 - дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел "Местни Приходи" при Община Брацигово, ул. "Атанас Кабов" № 6А, за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУЗД6303000350-1/13.04.2020г

АЛИ ФИКРЕТОВ АХМЕДОВ

Гр.Търговище,ул.Кюстенджа №12,ет.4,ап.2

 **********

МПС

2.

АУЗД6303000348-1/23.03.2020г.

ДИМИТЪР ГАЧЕВ ДИМИТРОВ

с.Бяга,ул.Четиридесет и втора  №7

**********

МПС

3.

АУЗД6303000344-1/23.03.2020г.

АНКА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА

с.Бяга,ул.Четиридесет и четвърта  №13

*********

МПС

 

 

 

 

 

 

4. 

АУЗД6303000339-1/16.03.2020г.

ИЛИАН ГЕОРГИЕВ ЙОТОВ

Гр.София,ж.к.Младост 2 №217 Б,вх.1,ап.35,ет.8

 **********

ДНИ И ТБООрган по приходите:

Милица Георгиева-Петкова-Мл.Експ."Местни приходи"

 

Дата на поставяне на съобщението:18.05.2020г.

Дата на сваляне на съобщението:01.06.2020г


 

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик