Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че е изготвен ПУП–ПРЗ на ПИ с идентификатор 62973.580.23 по кадастралната карта на с. Розово

 

14-06-2022

До

Община Брацигово  -  гр. Брацигово,  ул. „ Атанас Кабов" № 6А

 Севделин Медев Тинчев    - гр. Куклен ул. „Славянска" №70

„ОГТО ТРЕЙДИНГ" ЕООД  - гр София  ул. „Персенк" №20, вх. А, ет. 2,ап 4

Н-ци на Петър Димитров Димитров

Живка Петрова Арнаудова  - с Розово ул. „ Осма"  № 21

Надежда Петрова Бъклева  -  гр. Пещера ул. „Проф. Янко Тодоров" № 10

Райна Димитрова Казиска  - гр. Пловдив бул. „Васил Априлов" №100, ет.6, ап35

Иван Димитров Димитров  - гр. Пловдив ул."Георги Комитата" № 15, ет.6

Петър Запрянов Димитров - с. Розово ул. „Деветнадесета" № 5

Областна администрация Пазарджик -  Държавни имоти - ул. Екзарх Йосиф № 2

Георги Йорданов Паликаров - с. Розово ул. Петнадесета № 23

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

      Съобщаваме Ви, че е изготвен  ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 62973.580.23 по кадастралната карта на с. Розово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик. Имотът е с площ от 2363 кв. м. и ще бъде отреден  УПИ  XIII-23 „ За търговия, услуги, производствена и складова дейност и ФЕЦ", като се променя трайното предназначение на територията- урбанизирана територия.

 

     Проекта се намира в Кметство Розово, ул. „ Първа" № 32 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

 

     Искане и възражение по проекта  се правят в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал3 и 5 от ЗУТ.

 

 

 

Гл. спец. АТОН:___________

/Д. Петрова/

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик