Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Младежки дом

Младежкият дом разполага с модерен фитнес център, конферентна зала, многофункционален учебен кабинет. От началото на 2006г. започна работа по одобрен проект на ФРМС – създаване на Младежки парламент.

Чрез изграждане на тази структура инициативните деца, избрани чрез училищни избори от самите тях, ще бъдат обучени за работа по социалните проблеми на общността в тясно сътрудничество с общински, държавни и неправителствени организации.

Целта е да придобият умения да изразяват и защитават интересите на младите хора, да намират решения за младежките проблеми, да работят в консенсус, да разкрият възможностите на младите хора като ресурс, да се осигури участието им във взимането на решения на местно ниво, които касаят именно тях, да придобият знания и умения за работа с местната власт и социалните държавни и неправителствени организации.

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик