Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Административни и Електронни услуги

Електронни услуги към общината може да заявите през „Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги". Моделът представя работен процес при заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги (ЕАУ) и реализацията му чрез ресурсите на електронното управление. Към всяка услуга има и описание на необхйодимите стъпки и нужните регистрации за подаване на услугите по електронен път. Заявяването и заплащането на услугата става след идентификация с квалифициран електронен подпис /КЕП/

Списък и заявяване на предлаганите Електронни административни услуги (ЕАУ)

 Как да използваме Електронни административни услуги - вижте ТУК!!!

 

Списък на  Услуги предоставяни от Общинските Администрации.

В Интегрираната информационна система на държавната администрация /ИИСДА/ се намират описани услугите предлагани от община Брацигово.  От там може да се изтеглят бланки за заявяване на даден вид услуга и да се изпратят на официалният имейл kmet@bratsigovo.bg.  За изтегляне на заявленията и подаване на имейла не се изисква КЕП.

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик