Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Библиография

Библиография

1.

Аджеларов Д., "Брацигово до Освобождението", сп. Родопи, кн. 7, 1994.

2.

Аджеларов Д., "Брациговска камбанария", сп. Родопи, кн. 4, 1994.

3.

Атанасова Д., Г. Найденов, Н. Никифоров, "Курортът Брацигово", С., "Медицина и физкултура", 1978.

4.

Бербенлиев П., В. Патърчев, "Брациговските майстори-строители", С., "Техника", 1963.

5.

Зорински И., "Брацигово", С., Медицина и физкултура, 1976.

6.

"Из миналото на Брацигово", С., "Родопа", 1940.

7.

Пощов И., "Брациговската жена в борбата за свобода и правда", С., ДПК "Димитър Благоев", 1960.

8.

Рашайков Т., "Брацигово", "Отечествен фронт", С., 1973.

9.

Тошков И., "Дърворезби" (албум), Брацигово, 1939.

10.

Уджиевъ И., "Василь Петлешковь", 1935

11.

Юруковь Данииль, "Брацигово", С., 1931, II издание.

12.

Юбилейна книга по случай 50-годишнината на Априлското възстание (презь 1876 година), Брациговски възстаннически пункть, Иван К. Йеремиевъ, Н. Гълабовъ, Б. А. Гюлеметовъ. Г. Ив. Манчевъ, Брацигово, 1926.

   

13.

Лабов Никола, "Спомени", 1882 г. (съхраняват се в НБ "св.св. Кирил и Методий").

   

14.

Мишев Атанас, "Боят около Брацигово в 1876", Пловдив, 1881.

15.

Петлешков Никола Хр., Иван К. Иеремиев, "Историята на Брациговското въстание", Пловдив, 1905.

16.

Дуфев К., "Очерци за Априлското въстание", 1996.

17.

Дойнов Д., Хр. Йонков, "Априлското въстание 1886 год." (албум), С., 1976.

18.

Маждракова О., "Народно-революционни борби на българския народ 1828 - 1878 год.", С., 1997.

19.

Маждракова О., "Титани на една епоха", С., 1996.

20.

Митев Й., "История на Априлското въстание 1886 г.", в три тома, С., 1986.

21.

Косев К. и др., "История на Априлското въстание 1886 год.", издание II, С., 1996.

22.

Шабанов И., "Летописци на Априлското въстание", С., 1966.

23.

Ацева В., "Априлско въстание", 1966.

24.

Колектив, "Априлско въстание", библиография, НБ "Кирил и Методий", 1966.

25.

"България. Френска хроника 1841 -1878г.", С., 1978.

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик