Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Забележителности

Исторически музей
За първи път историческа сбирка в града е открита на 05.11.1988г.и се е помещавала в сградата на тогавашното начално училище.По-късно сбирката е пренесена в отделно помещение в сградата на градския съвет и получава статут на исторически музей. От 1956 след откриването на дом – паметника на културата историческият музей се помещава в две от залите на втория му етаж и има възможност да покаже по-голяма част от експонатите си.

Експозицията тематично обхваща периодите: Възраждане, Нова и Най-нова история. и дава сведения за възникването на селището, за неговия поминък, както и за духовното израстване на жителите му. Централно място заемат подготовката, избухването и хода на Априлското въстание в Брациговския въстанически пункт. Измежду експонатите на музея са оригиналите, останали от величавите борби на Априлци- пушки, ятагани, пищови и др. Тук е и единственото оригинално черешово топче в България и знамето на въстаниците, ушито от учителката Ана Гиздова. Следват вещи, свързани с революционните борби и участието на населението в тях. Експозицията завършва с материали за успехите в развитието на Брацигово и общината днес.
От 1988 год. историческият музей е настанен в нова, специално построена за тази цел сграда, която позволява на голяма площ да се разгърне и изложи събраното и съхранено ценно наследство характерно за бита, поминъка и културата на някогашните мърваци, дюлгери и розовари.
РАБОТНО ВРЕМЕ НА МУЗЕЯ:ПРЕЗ ЦЯЛАТА СЕДМИЦА - СУТРИН ОТ 8.00 ч. ДО 12.00ч.,СЛЕД ОБЕД :ОТ 13.00 ДО 17.00ч.,тел.: 21-78.

Повече снимки от Исторически музей Брацигово, можете да видите тук.


Повече снимки от Етнографски комплекс "Попова къща", можете да видите тук.

Попова къща
В тази къща построена през 1847г от братята Зафир и Михаил Попови и реставрирана едва през 1981г. се помещава музеят на Архитектурно-строителната школа през Възраждането – посветена на прочутите брациговски дюлгери.
В Архитектурната школа е показан богат снимков материал от живота на първомайсторите, майсторите, калфите и чираците. Показани са тяхни инстоменти и фрагменти от работа им. .Изложен а е оригиналната кондика /закон/ на строителния еснаф .
Брацигово е населявано в древността от Траки, Римляни, Славяни и Българи, и всички те са оставили следи от строителна дейност.
Архитектурно- строителната школа възниква през ХVІІІ в. след преселването на 150 семейства от Норманско /Егейска Македония/. Брациговските майстори-строители са прочути с умението си да обработват камък.Те са най- търсените майстори в Рилския манастир, тъй като усъвършенстват и разпространяват трикорабната псевдобазилика характерна за църквостроенето по онова време. Из под ръцете на брациговските майстори –строители са излезли много църкви и манастири най – известните от които са:
-църквата “Св.Неделя” в Батак е построена през 1813г. от майсторите:Марко Зисо и Петър Чомпъл.
-църквата в Рилския манастир е построена от майстор Исидор през 1816г.,а при възстановяването на манастира /1816 –1819г./след пожарите участват майстор Исидор и Насе Гърнето и мн.др.
-църквата “Йоан Предтеча” в Брацигово построена през 1832-1833г. от Насе Гърнето, а през 1884- 1886 г. и -камбанарията построена от от майстор Иван Драгов. Цялата височина на камбанарията от основите до върха е 28.61м. /З8 аршина/.Тя е най-високата отделна камбанария на Балканския полуостров.
-църквите”Св.Богородица” в гр.Пазарджик, “Св. Марина “в гр.Пловдив, “Св.Атанас” и “Св.Богородица” в Калофер, “Св.Йоан Предтеча” в Казанлък, “Св.Неделя” в София и още много култови сгради.
Под тяхните ръце израстват прекрасни образци на Българската Възрожденска архитектура като обществени здания , училища и жилищни архитектурни ансанбли в стария Пловдив, София, Карлово ,Елхово, Пазарджик, Брацигово и други.
Брациговските майстори се славели и със строителството на инженерни съоръжения – мостове и водопроводи. При построяването на моста над р.Струма/ Кресненското дефиле/ през 1864г.майстор Иван Боянин е награден от Султана с грамота, мундир с еполет и е признат от него за “архитект – практик”.
Попови къщи разказват преданията на старите дюлгери, че Никола Фичев /Кольо Фичето/ идвал в Брацигово като калфа и щял да става зет на един от майсторите. И когато Никола Фичев замислил да строи моста над р.Осъм в Ловеч, той писал писмо до еснафа на дюлгерите в Брацигово, в което моли да му изпратят добри майстори. Еснафът веднага се отзовал на молбата му.
Тук е съхранен и прочутия мещровски речник – словар на майсторите състоящ се от около 700 думи – кодове, с които те са наричали важните за дейността си пособия и елементи, за да не издават тайнството на занаята.
С фотоси, вещи и архитектурни макети къщата едва ли може да побере огромното дело на прочутата брациговска строителна школа.

mgalleries.phpКънева къща
Къневата къща е построена през 18 в. и е реставрирана през 1986г.Тя е и етнографския музей на града, в който са изложени вещи и инвентар за бита, поминъка, занаятите, облеклото и културата на жителите от град Брацигово и региона.
Експозицията е изработена в няколко направления: “Земеделие”, “Дърводобив”,”Занаяти”. Показано е с фотоси и оригинални инструменти обработката на земята, извършването на розопреработването в 150 гюлпани /розоварни/, тъй като в миналото маслодайната роза е заемала големи площи обработваема земя не само в Брацигово, но и в селищата Розово, Козарско, Бяга. Изложени са части от бичкиджийниците съществували по рекичките около града, а също и инвентар от кацарски работилници.
Домашните занаяти са представени със оригинални предмети: хурки, вретено, мотовилки, дараци, стан за тъкане на черги.
Изложени са и традиционните облекла от региона.
В етнографската сбирка на Кънева къща може да се видят и брациговските празници и обичаи.Тук са изложени обредни пити и хлябове, подредени са и три интериора, на бедно земеделско семейство, средно заможно и заможно семейство.

Повече снимки от "Кънева къща", можете да видите тук. \

Петлешкова къща
Това е родната къща на Васил Ангелов Петлешков. Построена през 18в.от родителите на родния му баща Найден Велчев и реставрирана през 1976г. В този дом на 14.01.1845г. е роден Васил Петлешков в семейството на Екатерина и Найден Велчеви. Бащата умира рано. Майката се омъжва за брациговския чорбаджия Ангел Петлешков, който осиновява сина и. През 1873г. Петлешков завършва в Цариград “стодневни” курсове за аптекар. Завърнал се в родното Брацигово, той неуморно работи за културното издигане на населението. Под негово ръководство през 1874г. е създадено читалище”Тръндафил”, на което той е председател.
В навечерието на въстанието, от 14 до 16 април , апостолите от ІV революционен окръг свикват историческото събрание в местността Оборище.Тук присъства и Васил Петлешков. Той е избран за председател на комисията, която трябва да изработи военния план на въстанието в окръга и възванието към народа.
Думите му “Сам съм- други няма. Аз водих, аз заповядах, други не търсете” изречени между пламъците на два огъня, останаха за вечни времена в нашата история.
Повече снимки от "Петлешкова къща", можете да видите тук.

Църква "Св. Йоан Предтеча"
Една от емблематичните сгради в Брацигово е църквата “Св.Йоан Предтеча”. Храмът господен е започнат през 1832 г. и завършен през 1833г. от първомайстор Атанас “Насе Гърнето” . Сградата представлява една от много рядко срещащите се църкви с два купола.
За по-добра акустика по вътрешните стени са вградени стомни и гърнета, от което произлиза и името на майстора на църквата.
Разпределението и вътрешните пропорции са оразмерени учудващо точно.
Външната архитектура на църквата говори за нейните строители като за оформени вече творци. Иконостаса на църквата и владишкия трон са изработени от майстори на Тревненската дърворезбарска школа.
Ярък пример за майсторството на Брациговските строители е построяването на най-високата камбанария на Балканския полуостров през 1884-1886 година от Иван Драгов. Цялата височина на камбанарията е 28,61 метра /38 аршина/, разпределена на 4 етажа в съотношение 3/2/2/1. Така с помощта на прости аритметични отношения, майстор изградил архитектурна композиция, чиито отделни части са свързани в хармонично единство. Камбанарията е оборудвана с две камбани и часовник.
Официалният сайт на църквата „Св.ЙоанПредтеча”можете д авидите тук.

Повече снимки от Църква "Св. Йоан Предтеча", можете да видите тук.

Читалище "Васил Петлешков"
Читалище – паметник – културен дом – емблематична сграда тя е визитната картичка на град Брацигово, стъпила здраво на своите основи,вече половин век тя стои извисена, горда и непоклатима.
Изграждането на читалищен дом – паметник е втората крупна придобивка за града ни след 1945 година подарен от държавата за заслугите на града ни и в памет на стотиците жертви паднали в революционните борби през различните епохи и във войните.
Сградата на културния дом е построен на хълма „Малката пъдарница” над местността „Сарговица”.Инвеститор е Комитета за науката, изкуство и култура.Автори на проекта са арх.Желязко Стойков и арх.Владимир Рангелов, а за конструктор инж.Емил Попов. Строежите започват през 1954 год. със срок на реализация 36 месеца.
Сградата има 1700 кв.м. застроена площ и обем 12 000куб.м.По време на строителните работи, с цел икономии, е премахнато средното стълбище, което трябва да води до бъдещия паметник, отпадат и други декоративни елементи по фасадата на сградата.Въпреки всичко чара и величествеността и си остава уникална.
Кулоарите на културния дом са обзаведени с впечатляващи мозайки и чудесни стенописи по проект на художника Иван Милчев.
Сградата разполага с голяма театрална зала с 404 места; камерна зала с150 места репетиционни, гримьорни, библиотека с три отдела – детски, художествен и справочен; много помещения и богата складова база.
В културния дом е разположена и картинната изложба на част от фонда на художествената галерия–Брацигово.
Клипове>>>.

Повече снимки от Читалище "Васил Петлешков", можете да видите тук.

Тракийски туристически район

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик