Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Сруктурни звена - Контакти

 

 Данни за контакт

Официален електронен адрес

за получаване на електронни документи  

Е-mail: kmet@bratsigovo.bg

Kод за междуселищно избиране: (03552)

Телефони: (03552) 20-65

GSM/Централа: 0893061361 

Факс: (03552) 21-01

Денонощен телефон за сигнали и жалби

(03552) 20-65

 

Всеки последен работен ден от месеца, касите на фронт офис ( каса данъци и административни услуги) приемат плащания до 12:30 на обяд.

Седалище и адрес

БУЛСТАТ 000351565
Област: Пазарджик
Община: Брацигово
Населено място: Брацигово
Адрес: гр.Брацигово ул. "Атанас Кабов" №6 А



 Длъжност

 Име и фамилия

Телефон

 Факс

 E-mail

1

Кмет

Надежда Казакова


20-65

 21-01

kmet@bratsigovo.bg

2

Заместник-кмет

инж. Мария Батаклиева

20-65

21-01

kmet@bratsigovo.bg

3

Секретар

 Йордан Павлов

20-65

21-01

sekretar@bratsigovo.bg

4

Главен архитект

арх. Димитър Боюклиев

20-65

-

arhitekt@bratsigovo.bg

I. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ"

1

Директор Дирекция

 

20-65

 

 

2

Гл. експерт "Бюджет"

Вр.И.Д. Гл. счетоводител

София Тачева

 

 

20-65

 

-

 

budjet@bratsigovo.bg

3

Главен експерт "Приходи"

Ирена Коева

20-65

-

prihodi@bratsigovo.bg

4

Старши счетоводител

Надежда Млечкова

20-65

-

schetovodstvo1@bratsigovo.bg

5

Старши счетоводител

Васка Василева

20-65

-

schetovodstvo2@bratsigovo.bg

6

Старши счетоводител - финансов контрольор

Антоанета Мишекопаранова

 

20-65

 

-

 

fincontrol@bratsigovo.bg

7

Старши специалист "ТРЗ"

Десислава Манчева

20-65

-

dgalabova@bratsigovo.bg

 8

Технически сътрудник "Домакин"

Стоянка Власева

20-65

-

domakin@bratsigovo.bg

9

Главен експерт "ЕСГРАОН и архив"

Антоанета Манолчева

20-65

-

esgraon@bratsigovo.bg

10 

Главен специалист "Административно обслужване"

Цветелина Атанасова

20-65

-

grao@bratsigovo.bg

Център за местни данъци и такси

11

Главен специалист "Местни приходи"

Милица Петкова

20-65

-

mdt@bratsigovo.bg


12

Касиер "Местни приходи"

 

20-65

-

mdt@bratsigovo.bg

ДИРЕКЦИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

1

Директор Дирекция

 инж. Aнелия Mетодиева

20-65

-

direktorsa@bratsigovo.bg

2

Старши специалист "АО"

 

20-65

-

 

 3

 Главен специалист "КР" Иванка Кабакчиева

 20-65

 -

kadastar@bratsigovo.bg

4

Главен експерт "Строителство и комуникации"

Антонио Колев

20-65

-

 stroitelstvo@bratsigovo.bg

5

Старши специалист "АО"

Жана Ягнина

20-65

-

administrativno@bratsigovo.bg

6

Главен специалист  "Въвеждане на обекти в експлоатация и незаконно строителство"

Анна Дамянова

 

 

 

20-65

 

-

 

 voens@bratsigovo.bg

7

Старши специалист "Регистрация и архив на преписки по устройство на територията"

Иванка Влахова

 

 

 

 20-65

 

-

 

raput@bratsigovo.bg

8

Чертожник

Ивелина Тошева

20-65

-

tosheva@bratsigovo.bg

9

Главен експерт "Земедерие, гори, води"

 Ангелина Клаинова

20-65

-

zgv@bratsigovo.bg

10

Главен експерт "Екология, здравеопазване и социални дейности"

Татяна Симонова

 

 

20-65

 

-

 

ecology@bratsigovo.bg

11

Главен експерт "Търговия, услуги, туризъм и проглами по заетостта"

Мария Пищалова

 

 

20-65

 

-

 

tut@bratsigovo.bg

12

Главен експерт  "Просвета"

Иванка Стефанова

20-65

-

prosveta@bratsigovo.bg

13

Управител - спортни дейности

Георги Стойчев

-

-

-

14

Главен специалист "Административно обслужване"

Петрунка Делева

20-65

-

ao@bratsigovo.bg

15

Главен специалист "Чистота"

Донка Мицова

20-65

-

chistota@bratsigovo.bg

 16

 Главен експерт "Обществени поръчки"Гергана Велева

20-65

        op@bratsigovo.bg

 17

 Главен експерт "АОЧР"Надка Златкова

20-65

 ---      hr@bratsigovo.bg

 18

 Главен експерт ПВОЦветелина Донова

20-65

      kmet@bratsigovo.bg

 19

 Главен специалист ОМП и ЗН 

Димитър Димитров

20-65

       edv@bratsigovo.bg

 20

 Главен специалист ОСГабриела Апостолова

20-65

      os@bratsigovo.bg

 21

 Технически секретар ОбС Ваня Мишекопаранова

20-65

      obs@bratsigovo.bg

Вестник "Априлци"

22 

Главен експерт

Иванка Стефанова

20-65

-

v.apriltsi@bratsigovo.bg

Градски исторически музей

23 

Директо ГИМ

Йорданка Василева

21-78

-

-

24 

Уредник ГИМ

Петър Донов

21-78

-

-

Домашен социален патронаж и ДЦВХУ

25 

Управител ДЦВХУ

Мариана Мишекопаранова

30-36

-

-

Комплекс за социални услуги

26 

Директор КСУДС

Зорка Николова

21-06

-

-

„ИНФРАСТРОЙ” ЕООД

27 

Управител ВиК

Димитър Велев

21-66
20-47

-

-

КМЕТСТВА

Кметство Бяга

28 

Кмет на Кметство Бяга

 Боряна Кънева

03557/22-21

-

kmetbqga@bratsigovo.bg

29 

Старши специалист „Административно обслужване”

Ягода Струменова

 

 

03557/22-22

-

bqga@bratsigovo.bg

30

Старши счетоводител

 Бойка Ламбова

03557/22-22

-

finansibqga@bratsigovo.bg

Кметство Исперихово

31 

Кмет на Кметство Исперихово

Петър Георгиев

03558/22-21

-

kmetstvo.isperihovo@bratsigovo.bg

32 

Старши специалист „Административно обслужване”

Екатерина Стоянова

 

03558/22-22

-

-

33 

Старши счетоводител

Красимира Пагурева

03558/22-22

-

kmetstvo.isperihovo@bratsigovo.bg

34 

Старши специалист „Техническо обслужване”

Костадин Малиганов

-

-

-

Кметство Козарско

35

Кмет на Кметство Козарско

Георги Горанов

03554/23-55

-

kozarsko@bratsigovo.bg

36 

Старши специалист „Административно обслужване”

 Нина Кулинска

 

 

03554/23-53

 

-

 

kozarsko@bratsigovo.bg

37 

Старши счетоводител

Костадина Урумова

03554/23-53

-

kozarsko@bratsigovo.bg

38

Старши специалист „Техническо обслужване”

Костадин Малиганов

 

-

-

kozarsko@bratsigovo.bg

Кметство Равногор

39

Кмет на Кметство Равногор

Нейчо Коланев

035501/965

-

kmetravnogor@bratsigovo.bg

40

Старши счетоводител

Стефка Динкова

035501/966

-

sekretarravnogor@bratsigovo.bg

Кметство Розово

41

Кмет на Кметство Розово

Йорданка Петкова

03552/24-00

03552/24-05

-

42

Старши специалист „Административно и техническо обслужване”

Диана Петрова

 

 

03552/24-04

 

-

 

-

Кметство Жребичко

43

Кметски наместник

Тодор Пърчев

03552/35-29

-

-

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик