Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Контакти

инж. Веселина Любенова Дамова

Председател на Общински съвет град Брацигово

адрес: град Брацигово, п.к 4579, ул. „Атанас Кабов" №6 А

тел. 03552/20-53 / 03552/20-65 - вътрешен - 124

 obs@bratsigovo.bg

 

Цветелина Петрова Донова

техн. сътрудник "Общински съвет и Общинска собственост"

адрес: град Брацигово, п.к 4579, ул. „Атанас Кабов" №6 А

тел. 03552/20-65 - вътрешен - 116

 obs@bratsigovo.bg

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик