Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

Един от първите майстори през Възраждането е известният брациговски строител Никола Тончев Устабашийски (учител на Колю Фичето). Негово творение са такива прекрасни архитектурни сгради, на които се радваме и днес, като: църквите "Св. Марина" в Пловдив, "Св. Богородица" в Пазарджик, "Св. Димитър" в Пещера, "Св. св. Петър и Павел" в Сопот, "Св. Никола" в Карлово и др. Друг известен майстор е Иван Христов Боянин, построил църквата "Св. Неделя" - София, Католическата църква в Пловдив, Боянски водопровод, читалище "Тръндафил" - Брацигово 1872 г. Същите са награждавани за майсторството си от султана с мундир, диплом и сабя. Други известни майстори са Атанас Христов Гърнето, построил храма ни "Св. Йоан Предтеча" и Иван Драгов, построил камбанарията към него. Има данни за брациговски майстори, демонстрирали голямо умение в градежа на Рилския манастир и в двата етапа 1816 и 1834 г., мостa на Марица край Одрин, моста в Солун, за което са наградени от Великата порта.

През 1875 г. от 3054 жители на селището - 403 са били дюлгери. Именно това става причина през 1912 г. в Брацигово да бъде открито Сградо-строително училище, сега Професионална гимназия по строителство и архитектура.
Владеейки до съвършенство каменоделското изкуство и познавайки много добре качествата на камъка, като строителен материал, благодарение на старите им връзки с Италия и италиански майстори, брациговци внедряват нашироко употребата му, както и тази на тухлите в строителството. Те заменят дървените колони, паянтовите арки и сводове, с масивни, изградени от камък или тухли, усъвършенстват тяхната конструктивна форма и я подчиняват напълно на архитектурно-художествените изисквания. По такъв начин нашите майстори първи възстановяват похватите на монументалната църковна архитектура през епохата на Възраждането.

Изобщо творчеството на Брациговската архитектурна школа е в пълно съответствие с прогресивното архитектурно развитие през Възраждането, близко и понятно на народа и отразяващо неговите стремежи и вкус.
(за повече инфoрмация вж. П. Берберлиев, В. Партъчев, "Брациговските майстори - строители", С., 1963).

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик