Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

В изпълнение на изискванията на чл.133, ал.4 от Закона за публичните финанси общините публикуват на интернет страниците си ежемесечните отчети за изпълнение на бюджетите, включително за сметките за средствата от Европейския съюз.


Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на община Брацигово за 2024г.

 Протокол от публично обсъждане на проектобюджета за 2024 
 
м. Януари 2024г.
 

 БЮДЖЕТ 2023
РЕШЕНИЕ за приемане на бюджет 2023 
Разчет за изпълнението на бюджета
 
Януари 2023г.  Февруари 2023г.   Март 2023г.  I-во тримесечие  Април 2023г.   Май 2023г.   Юни 2023г.   Отчети II-ро Тримесечие и Баланс 2023г   Юли 2023г.   Август 2023г. Септември 2023г.   III-то тримесечие   Октомври 2023г.
 

 Капиталови разходи 2023
 
Февруари 2023г.   Март 2023г.   Април 2023г.   Май 2023г.   Юни 2023г.   Юли 2023г.   Август 2023г.   Септември 2023г.   Октомври 2023г.
 

Отчети за изпълнение на бюджетите през 2022г. на Община Брацигово
 БЮДЖЕТ 2022
 РЕШЕНИЕ за приемане на бюджет 2022

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на община Брацигово за 2022г.

 
 Януари 2022г.   Февруари 2022г.   Март 2022гI-во Тримесечие на 2022   Април 2022г.   Май 2022   Юни 2022  II-Тримесечие Юли 2022   Август 2022  Септември 2022   III-Тримесечие и баланс 2022   Октомври 2022   Ноември 2022г.   Декември 2022  IV-то Тримесечие и баланс на 2022г.    
 

30.03.2023г. Отчет съгласно чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

Отчети за изпълнение на бюджетите през 2021 г. на Община Брацигово
 
БЮДЖЕТ 2021
РЕШЕНИЕ за приемане на Бюджета 2021
 
Януари 2021г.   Февруари 2021г.   Март 2021г.   I-во Тримесечие и Баланс   Април 2021г.   Май 2021г.   Юни 2021г.   II-ро Тримесечие и Баланс   Юли 2021г.   Август 2021г.  Септември 2021г.   III-то Тримесечие и Баланс   Октомври 2021г.   Ноември 2021г.   Декември 2021г.- Бюджет и годишен доклад на сметна палата  Баланс към 31.12.2021г. IV -то тримесечие и Баланс
 
 
Публикуване на Годишен финансов отчет на Община Брацигово за 2021г.
Обяснителна записка към ГФО за 2021г.

 
 Капиталови разходи -2022
 

 Капиталови разходи -2021
 
  

Отчети за изпълнение на бюджетите през 2020 г. на Община Брацигово 

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на община Брацигово за 2021г.

 Протокол от публично обсъждане на проектобюджета за 2021
 
 
  БЮДЖЕТ 2020
РЕШЕНИЕ за приемане на Бюджета 2020 
 
Януари 2020г.   Февруари 2020г.   Март 2020г.   I-во Тримесечие и баланс -2020г.   Оборотна ведомост   Април 2020г.   Май 2020г.   Юни 2020г.   Отчети II-ро трим. и баланс 2020г.   Юли 2020г.   Август 2020г.   Септември 2020г.   III-то тримесечие и баланс   Октомври 2020г.   Ноември 2020г.   Декември 2020г.  IV-то тримесечие за 2020г. и баланс
 
Публикуване на Годишен финансов отчет на Община Брацигово за 2020г.  

Отчети за изпълнение на бюджетите през 2019 г. на Община Брацигово 
 

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на община Брацигово за 2020г.

 
БЮДЖЕТ 2019
  Обяснителна записка към Годишен финансов отчет на Община Брацигово
за 2019 година

Обяснителна записка към  проектобюджета 2019г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Бюджета
 
 Януари 2019г.   Февруари 2019г.   Март 2019г.   I-во Тримесечие и баланс -2019г.    Април 2019г.   Май 2019г.   Обяснителна записка към  ГФО за 2018г.   Юни 2019г.    II-ро Тримесечие и баланс -2019г.   Юли 2019г.   Август 2019г.   Септември 2019г.   III-то Тримесечие и баланс -2019г.   Октомври 2019г.   Ноември 2019г.   Декември 2019г.
 

Отчети за изпълнение на бюджетите през 2018 г. на Община Брацигово 
 
БЮДЖЕТ 2018
 
Обяснителна записка към  проектобюджета 2018г.
 
Януари 2018г.  Февруари 2018г.  Март 2018г.  Баланс 31.03.2018г.   I-во Тримесечие - 2018г.   Април 2018г.   Май 2018г.   Юни 2018г.   II-ро Тримесечие - 2018г.   Юли 2018г.   Отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на община Брацигово за 2017г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2017г.   Август 2018г.   Септември 2018г.   III-то Тримесечие и баланс -2018г.  Октомври 2018г.   Ноември 2018г.   Декември 2018.
 
 
Публикуване на Годишен финансов отчет на Община Брацигово за 2017г.

Отчети за изпълнение на бюджетите през 2017 г. на Община Брацигово

БЮДЖЕТ 2017

   Решешение №266 от 28.02.2017-Бюджет 2017г.

Януари 2017г. Февруари 2017г.   Март 2017г.   Отчет за приходи и разходи 31.12.2017г. 

Баланс - 31.12.2017г.   I-во Тримесечие - 2017г.   Отчет м.04.2017г.    Отчет м.05.2017г.   Отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на община Брацигово за 2016г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2016г.    Отчет м.06.2017г.   Отчет м.07.2017г.   II-ро Тримесечие - 2017г.   Отчет м.08.2017г.   Отчет м.09.2017г.   III-ро Тримесечие   Баланс към III - то тримесечие   Отчет м.10.2017г.  Отчет м.11.2017г.   Отчет м.12.2017г.   IV-то Тримесечие

 

 Публикуване на Годишен финансов отчет на Община Брацигово за 2016г.


Отчети за изпълнение на бюджетите през 2016 г. на Община Брацигово

 

Януари 2016г.     Февруари 2016г.      Март 2016г.   Април2016г.   Май 2016г.  

Юни 2016г.    Юли 2016г.   Август 2016г.   Септември 2016г.   Октомври 2016г.  

Ноември 2016г.   Декември 2016г.    Отчет за приходи и разходи-31.12.2016г.

Баланс - 31.12.2016г.


 

Публикуване на Годишен финансов отчет на Община Брацигово за 2015г. съгласно т.33 и т.34 от ДДС №16/23.12.2015г.

Файловете може да намерите тук

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик