Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

В изпълнение на изискванията на чл.133, ал.4 от Закона за публичните финанси общините публикуват на интернет страниците си ежемесечните отчети за изпълнение на бюджетите, включително за сметките за средствата от Европейския съюз.


Отчети за изпълнение на бюджетите през 2019 г. на Община Брацигово 
 
БЮДЖЕТ 2019
 
Обяснителна записка към  проектобюджета 2019г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Бюджета
 
 Януари 2019г.   Февруари 2019г.   Март 2019г.   I-во Тримесечие и баланс -2019г.    Април 2019г.   Май 2019г.   Обяснителна записка към  ГФО за 2018г.   Юни 2019г.    II-ро Тримесечие и баланс -2019г.   Юли 2019г.   Август 2019г.
 

Отчети за изпълнение на бюджетите през 2018 г. на Община Брацигово 
 
БЮДЖЕТ 2018
 
Обяснителна записка към  проектобюджета 2018г.
 
Януари 2018г.  Февруари 2018г.  Март 2018г.  Баланс 31.03.2018г.   I-во Тримесечие - 2018г.   Април 2018г.   Май 2018г.   Юни 2018г.   II-ро Тримесечие - 2018г.   Юли 2018г.   Отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на община Брацигово за 2017г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2017г.   Август 2018г.   Септември 2018г.   III-то Тримесечие и баланс -2018г.  Октомври 2018г.   Ноември 2018г.   Декември 2018.
 
 
Публикуване на Годишен финансов отчет на Община Брацигово за 2017г.

Отчети за изпълнение на бюджетите през 2017 г. на Община Брацигово

БЮДЖЕТ 2017

   Решешение №266 от 28.02.2017-Бюджет 2017г.

Януари 2017г. Февруари 2017г.   Март 2017г.   Отчет за приходи и разходи 31.12.2017г. 

Баланс - 31.12.2017г.   I-во Тримесечие - 2017г.   Отчет м.04.2017г.    Отчет м.05.2017г.   Отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на община Брацигово за 2016г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2016г.    Отчет м.06.2017г.   Отчет м.07.2017г.   II-ро Тримесечие - 2017г.   Отчет м.08.2017г.   Отчет м.09.2017г.   III-ро Тримесечие   Баланс към III - то тримесечие   Отчет м.10.2017г.  Отчет м.11.2017г.   Отчет м.12.2017г.   IV-то Тримесечие

 

 Публикуване на Годишен финансов отчет на Община Брацигово за 2016г.


Отчети за изпълнение на бюджетите през 2016 г. на Община Брацигово

 

Януари 2016г.     Февруари 2016г.      Март 2016г.   Април2016г.   Май 2016г.  

Юни 2016г.    Юли 2016г.   Август 2016г.   Септември 2016г.   Октомври 2016г.  

Ноември 2016г.   Декември 2016г.    Отчет за приходи и разходи-31.12.2016г.

Баланс - 31.12.2016г.


 

Публикуване на Годишен финансов отчет на Община Брацигово за 2015г. съгласно т.33 и т.34 от ДДС №16/23.12.2015г.

Файловете може да намерите тук

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик