Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ЖП Р А З П И С А Н И Е

ЖП Р А З П И С А Н И Е

 БДЖ - портал

на пътническите влакове от гр. Пещера за гр.Пловдив и обратно в сила от 09.12.2019г.

ВЛАК№  ГАРА БРАЦИГОВОТРЪГВА ОТ БРАЦИГОВО ПРИСТИГА В СТМ. И ИМА ВРЪЗКА ЗА СОФИЯ ЗАМИНАВА ЗА СОФИЯ КРАЙНА ГАРА ПРИСТИГА  
18201 ПЕЩЕРА 05.24 5:52 6:12 ПЛОВДИВ 06.11 Има връзка за всички направления
18202 ПЛОВДИВ 07.01     ПЕЩЕРА 07.10  
18203 ПЕЩЕРА 07.25 7:52 8:12 ПЛОВДИВ 08.11 Има връзка за всички направления
18204 ПЛОВДИВ 11.21     ПЕЩЕРА 11.30  
18205 ПЕЩЕРА 11.45 12:12 13:12 ПЛОВДИВ 12.31 Има връзка за всички направления
18206 ПЛОВДИВ 16.21     ПЕЩЕРА 16.31  
18207 ПЕЩЕРА 17.29 17.56 18:12 ПЛОВДИВ 18.15 Има връзка за всички направления
18208 ПЛОВДИВ 21.08     ПЕЩЕРА 21.18  
18208 от 09.12.2018 г. до 31.01.2019 г.        
    20.25 21.13     21.22  
 
  

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик