Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ  И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

 

 


Мандат 2023 - 2027

 

1. Декларации за несъвместимост по чл.49, ал.1, т.1;

2. Регистър на подадените декларации по чл.49, ал.1;

 

 


 

 

Мандат 2019 - 2023

1. Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ;

2. Декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ; -2019г.

3. Декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ; -2020г.

4. Декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - 2021г.;

5. Публичен регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ;


Мандат 2015-2019

1. Декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ;

2. Декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ;

3. Публичен регистър на декларациите по чл.35, ал.а1 от ЗПКОНПИ;

4.  Декларации по чл.12, т.1 от ЗПРКИ;

5.  Декларации по чл.12, т.2 и във връзка с чл.14 от ЗПРКИ;


 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик