Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за започване на ремонт на водопровод по ул.Слави Дишлянов

 

13-02-2020

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с реализация на проект: „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на улици от улична мрежа на гр. Брацигово, община Брацигово - Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр. Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик" - Етапно строителство, Уведомяваме гражданите, че от 13.02.2020г. започват изкопни работи по ул. „Слави Дишлянов". Молим за Вашето съдействие, освобождавайки пътното платно и тротоарите от МПС, материали, дърва и други.

Надяваме се на Вашето съдействие и разбиране!

                                                    Община Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик