Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Важно за гражданите, чиито лични документи изтичат през 2020 година !

 

03-02-2020

Областна дирекция на МВР Пазарджик започва кампания по предсрочно подновяване на изтичащи лични документи на гражданите.

 

Поради очаквания наплив пред гишетата на сектор „ Български документи за самоличност" през предстоящата 2020 година, и във връзка с изтичане срока на валидност на значителен брой документи за самоличност, се създава организация по предоставяне на различни възможности на гражданите на областта за предсрочна подмяна на документите им.

Подмяната на личните документи може да се извърши по-рано от крайния срок на валидност на документите.

Гражданите с постоянен адрес на територията на Област-Пазарджик могат да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт с обикновена услуга във всяко едно от звената в ОДМВР-Пазарджик:

·        Сектор „Български документи за самоличност" в гр.Пазарджик

·        Районно управление Велинград

·        Районно управление Панагюрище

·        Районно управление Пещера

·        Районно управление Септември

Гражданите, които притежават валиден електронен подпис могат да се възползват от възможността да подадат он-лайн заявление за подмяна на документи на адрес: e-uslugi.mvr.bg.

 

Община Брацигово съвместно с ОД МВР-Пазарджик ще създадат организация  за  прием на документи, на място в гр.Брацигово,  от мобилна група на ОД МВР-Пазарджик  на 11 март 2020г /сряда/ и 18 март 2020г./сряда/.

Документи ще се приемат след предварително записване във фронт-офиса на община Брацигово или в кметствата и на тел.03552/2065 вът.117; 03552/2065 вътр.111,  0893460420.

Ø      За желаещите да подменят документите си на 11.03.2020 год., записването се извършва до 28.02.2020г.

Ø      За желаещите да подменят документите си на 18.03.2020 год., записването се извършва до 06.03.2020г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик