Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Важно съобщение за стопаните, отглеждащи свине на територията на община Брацигово

 

29-01-2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

       Във връзка с получено писмо от Директора на Областна дирекция по безопасност на храните, общинска администрация Брацигово уведомява стопаните, доброволно заклали прасета в своите стопанства от тип „заден двор", че за период от 12 месеца след последна дезинфекция и без регистрация, са задължени да не населват личното си стопанство с животни от вида „свине", за което сами са подали съответната декларация.

        От 10.01.2020г. се извършват проверки от ветеринарномедицински специалисти в цялата област и при установяване на нарушение ще бъде налагана глоба.

 

Тел: 03552/20-65

Ангелина Калинова

/младши експерт ЗГВ/

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик