Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Относно:Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения с. Розово

 

17-12-2019
Уважаеми клиенти,

С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица, съдържаща и информация за времето и продължителността на прекъсванията.

Тази информация има за цел да Ви подпомогне при планиране на Вашата дейност и минимизиране на риск от щети по Вашите уреди и машини.

Моля да имате предвид, че посочената продължителност е приблизителна и прекъсванията на електрозахранването могат и да са по-кратки от записаното.

Списък на обекти за планово прекъсване на електрозахранването на територията на „Електроразпределение Юг" ЕАД :

клиент наименование на обект адрес ИТН дата час
от до
1 1000360017 ВРЕМЯНКА-СЪБОР-ЛЕТ."РОЗ.ВРИЗ" ГР. БРАЦИГОВО, УЛ. В.С.РОЗОВСКИ ВРИЗ 279374, 4005715 20.12.2019 09:00 16:00
2 1000360017 НП ГР. БРАЦИГОВО, УЛ. В.С.РОЗОВСКИ ВРИЗ 0, НП 4218664 20.12.2019 09:00 16:00
3 1000360017 НП - Събор, летовище Розовски вриз С. РОЗОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, УЛ. . 0, СЪБОР НП 4386134 20.12.2019 09:00 16:00
4 1000360017 БАРАКА - ВРИЗА ГР. БРАЦИГОВО, УЛ. В.С.РОЗОВСКИ ВРИЗ 0, *1 3166069 20.12.2019 09:00 16:00
5 1000360017 НОВА БАРАКА РОЗОВО ГР. БРАЦИГОВО, УЛ. В.С.РОЗОВСКИ ВРИЗ 0, *13 3166598 20.12.2019 09:00 16:00
6 1000360017 КАНЦЕЛАРИЯ С. РОЗОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, УЛ. . 0, *416 3166068 20.12.2019 09:00 16:00
7 1000360017 ЗДРАВЕН ДОМ С. РОЗОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, УЛ. . 0, *126 3166370 20.12.2019 09:00 16:00
8 1000360017 ДЕТ.ГРАДИНА"В.ПЕЕВА" С. РОЗОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, УЛ. . 0, *99 3166071 20.12.2019 09:00 16:00
9 1000360017 УО ТП 2 С. РОЗОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, УЛ. . 0, *288 3166067 20.12.2019 09:00 16:00
10 1000360017 УО ПОЧИВНА СТ-ЦИЯ ГР. БРАЦИГОВО, УЛ. В.С.РОЗОВСКИ ВРИЗ 0, 3166517 20.12.2019 09:00 16:00
11 1000360017 УО ТП 1 С. РОЗОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, УЛ. . 0, *140 3166911 20.12.2019 09:00 16:00
12 1000360017 СКЛАД С. РОЗОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, УЛ. . 0, *305 3166843 20.12.2019 09:00 16:00
13 1000360017 ЧИТАЛИЩЕ РОЗОВО С. РОЗОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, УЛ. . 0, *411 3166072 20.12.2019 09:00 16:00

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик