Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Важно съобщение от Общинска служба по земеделие - град Пещера, във връзка с назначена комисия по чл.37 от ЗСПЗЗ.

 

09-12-2019

СЪОБЩЕНИЕ

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 37, ОТ ЗСПЗЗ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА №    РД-04-232/04.11.2019г. НА ОД «ЗЕМЕДЕЛИЕ» ПАЗАРДЖИК,

ОБЯВЯВА, ЧЕ Е ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА ДОБРОВОЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА,МЕРИ И ЛИВАДИ И РЕГИСТРИТЕ КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО :

РАВНОГОР

ПРОЕКТА Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ТРЕТИ ЛИЦА В ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЕЩЕРА.

ОБЩИНСКА С ЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ПЕЩЕРА

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик