Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 37, ОТ ЗСПЗЗ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА ОД «ЗЕМЕДЕЛИЕ»

 

29-08-2019

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 37, ОТ ЗСПЗЗ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА ОД «ЗЕМЕДЕЛИЕ» ПАЗАРДЖИК, ОБЯВЯВА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИТЕ НА ДОБРОВОЛНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ И РЕГИСТРИТЕ КЪМ ТЯХ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА :

БЯГА,РАВНОГОР И КАПИТАН ДИМИТРИЕВО.

ПРОЕКТИТЕ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ТРЕТИ ЛИЦА В ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЕЩЕРА.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик