Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

27-08-2019

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

Уважаеми жители на Община Брацигово,

Във връзка с наболелия проблем с водоснабдяването в Община Брацигово, ние - общинските съветници от Общински съвет Брацигово проведохме среща на 26.08.2019 год.

На всички ни е ясно, че липсата на обилни снеговалежи и продължилото засушаване са причината за силно намаления дебит на питейна вода в изворите. От друга страна, старата водопроводна система, честите аварии и загубата на вода също допринасят за намаляване на количествата на вода, достигаща до потребителите. Община Брацигово и „Инфрастрой" ЕООД са вложили доста средства за частична подмяна на водопроводите във всички населени места, но има още много проблеми, които предстои да се решават. Не на последно място е и използването на нерегламентирани методи на водоснабдяване, или така наречените кражби на вода. Всички тези показатели доведоха до това, че в последните седмици проблемът с питейната вода в Община Брацигово стана сериозен.

Въвеждането на режим на водата не би решил проблема, тъй като след всяко спиране на водата и пускането й това довежда до все повече аварии. След многократни срещи и разговори е управителя на „Инфрастрой" ЕООД гр. Брацигово намерихме компромисен вариант за доставяне на вода до всички населени места, без да се въвежда режим. Това не означава, че проблемът е решен. За сега по някакъв начин се контролира количеството вода подавано към всички населени места, но ако всички ние не проявим разбиране това може да доведе до още по-големи проблеми.

Обръщаме се към всички жители на Община Брацигово:
Нека всеки от нас
, като съвестен гражданин, прояви
разбиране и пести и разходва наличната вода целесъобразно.

Благодарим Ви

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик