Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“, „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“ И „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“

 

23-08-2019

С Постановление № 180 на Министерски съвет от 18.07.2019г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерство на труда и социалната политика за 2019г. е удължен срокът за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент" с 4 месеца  - до 31 декември 2019г.

Към настоящия момент по Постановление №344 от 21.12.2018г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019г., Община Брацигово  предоставя  социалните услуги „личен асистент", „домашен помощник „ и „ социален асистент „ като броя на потребителите, ползващи социалната услуга е 54, а асистентите и помощниците са са 44.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик