Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Разяснителна кампания сред гражданите и местната власт във връзка със заболяването „Африканска чума по свинете

 

20-08-2019

П О К А Н А 

Разяснителна кампания сред гражданите и местната власт във връзка със заболяването „Африканска чума по свинете"


Дата: 22.08.2019 г. 10.00 ч.

Място: с. Исперихово общ. Брацигово обл. Пазарджик

Участници: Кметове/кметски наместници и стопани, отглеждащи прасета тип „Лично стопанство"

 

Теми:

Тема 1: Обща информация за заболяването „Африканска чума по свинете"

Тема 2: Изисквания за биосигурност в животновъдните обекти за отглеждане на свине

 

Лектори: д-р Илиян Костов - ЦОРХВ

 

На срещата ще бъде представена информация за заболяването- източници и предаване на вируса, предприети мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването при домашните свине при първично огнище, при първично възникнал случай на болестта при дивите свине, при открит труп на дива свиня и извън инфектираните зони при дивите свине.

Целта на срещата е ясно и разбираемо да бъдат представени изискванията за биосигурност в животновъдните обекти за отглеждане на свине.

Участниците ще имат възможност да задават конкретни въпроси и да получат необходимите разяснения по начин, по който да могат да вземат решение за последващи действия, свързани с техните стопанства.

 

Заповядайте!!!

Срещата е предназначена за вас, но резултатите зависят от вашето активно участие!!!

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик