Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

На 20.09.2019 г. експерти от ТП на НОИ гр. Пазарджик ще консултират граждани на община Брацигово

 

14-08-2019

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК

Уведомяваме Ви, че на 20.09.2019 г. от 1000ч. до 1530ч. в сградата на Младежки дом гр. Брацигово, ет.2 експерт от ТП на НОИ - Пазарджик, ще консултира гражданите в община Брацигово при избор на по-благоприятен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията.  Консултации ще се извършват само срещу документ за самоличност (лична карта) и представен оригинален документ за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор преди 01.01.1997 г. За лицата, които нямат поне 36 месеца осигурителен доход след 31.12.1999 г., електронната услуга „Изчисляване на прогнозна пенсия" не изчислява индивидуален коефициент по новата методика.

Резултатите от изчисляването на прогнозните индивидуални коефициенти по старата и по новата методика, могат да се разпечатват и предоставят на гражданите при поискване.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик