Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Обявление относно изготвени предварителните регистри на имотите подадени с декларации и заявления по чл.69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 година.

 

06-08-2019

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ПЕЩЕРА

ОБЯВА

УВЕДОМЯВАМЕ СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, във връзка с чл.72, ал,4 от ППЗСПЗЗ, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ПОДАДЕНИ СЪС ДЕКЛАРАЦИИ И ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 69 И ЧЛ.70 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2019-2020 ГОД.

ПРОМЕНИ В ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ В СРОК ДО 15.08.2019 Г. ПРИ ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРАЦИИТЕ/ЗАЯВЛЕНИЯТА , КАТО И ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИ ГРЕШКИ И НЕТОЧНОСТИ ПО ИНИЦИАТИВА НА ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ИЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ОДОБРЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЗАИНТЕРТЕСУВАНИТЕ ЛИЦА.

Материалите се намират в ОСЗ- гр. ПЕЩЕРА - офис Пешера(гр.Пещера. ул.Дойранска епопея 17, ет.З, стая 15 и офис Брацигово (гр.Брацигово, ул.Христо Гюлеметов 1, ет.2).

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик