Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Обсъждане на отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките от ЕС към 31.12.2018г.

 

24-06-2019
Файловете може да изтеглите от долните препратки.

Изтегли:

Покана

Обяснителна записка

Приложения

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик