Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Гласуване на хора с увреждания

 

20-05-2019

Във връзка с провеждане на избори за членове на Европейския парламент от РБ, които ще се проведат на 26.05.2019г. е издадена Заповед № РД-181/07.05.2019г. на Кмета на Общината, с която се определя  Секция № 3, намираща се в гр. Брацигово, ул. „Христо Гюлеметов" № 1 за гласуване на хора с увреждания. На телефони 03552/20-64 и 06552/20-65, GSM 0897809450 или  0893460420 или на адрес гр. Брацигово ул. „Атанас Кабов" № 6 А могат да се правят заявки за извозване на хора с увреждания в изборния ден.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик