Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Община Брацигово застава зад искането на гражданите.

 

25-01-2019
Община Брацигово  застава зад искането на гражданите да не се допуска по никакъв начин замърсяване на околната среда в град Брацигово  и  в общината  като  цяло, спазвайки всички законови разпоредби в Република България.

Изтегли:

Писмо с вх.№ 06-01-18/25.01.2019 г. от Общински съвет гр. Брацигово

Становище на Кмета на Община Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик