Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

22-01-2019

Уважаеми жители  и гости на Община Брацигово,

във връзка с инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за рециклиране на пластмасови отпадъци" в поземлен имот № 06207.502.36 и 06207.2.725 в землище на гр. Брацигово, община Брацигово , обл. Пазарджик" от „ Европейска рециклираща група" ООД, Ви информираме, че Кметът на Общината г-н Петко Петков ще изрази публично становището си в 15.00 часа на 22.01.2019 г. в сградата на Младежки дом град Брацигово, ет.2

ЗАПОВЯДАЙТЕ !

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик