Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

СЪОБЩЕНИЕ, ОТНОСНО ЦЕНИТЕ НА ВИК УСЛУГИТЕ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД ГРАД БРАЦИГОВО

 

16-01-2019

С Решение №Ц-20/28.12.2018г. година КЕВР утвърждава цени за ВиК услуги, предоставени от „Инфрастрой"ЕООД град Брацигово както следва:

Цена за доставяне - 0.889 лв./куб. м. без ДДС

Цена за отвеждане - 0.112 лв./куб. м. без ДДС

Цена за пречистване битови - 0.313 лв./куб. м. без ДДС.

 

На предстоящото заседание на Общински съвет Брацигово на 25.01.2019 г. ще бъде внесено предложение за намаляване на тези цени, считано от 01.01.2019 г. и запазване на цените на  ВиК услугите за 2019 г., както тези през 2018 г., а именно:

Цена за доставяне - 0.833 лв./куб. м. без ДДС

Цена за отвеждане - 0.111 лв./куб. м. без ДДС

Цена за пречистване битови - 0.303 лв./куб. м. без ДДС.

 

На всички физически и юридически лица, на които са начислени фактури по новите цени, утвърдени от КЕВР, „Инфрастрой" ЕООД Брацигово ще издаде кредитно известие, за корекция на неправилно фактурираната цена на ВиК услуги  за месец януари.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик