Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина от общинска гора "Санджака"през 2019 г.по дървесни видове, видове сечи и обем.

 

04-01-2019

Изтегли:

Решение №555

Годишен план за ползване на дървесина, на община Брацигово за 2019 го.pdf

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик