Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО ЗА 2017 ГОДИНА

 

02-07-2018

На основание чл. 14 и чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, в качеството си на Председател на Общински съвет Брацигово, каня всички жители на общината да участват в публичното обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Брацигово за 2017 година, отчет за изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз за 2017 г., годишен отчет за състоянието на общински дълг за 2017 г.,

което ще се проведе на 10.07.2018 г. /вторник/ от 14.00 часа в залата на Младежки дом гр. Брацигово.

Изтегли:

ПОКАНА

Обяснителна записка

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик