Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

 

31-01-2018

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

1.     Наименование, брой, ниво за достъп до класифицирана информация, изисквания за заемане на длъжностите, населено място, където се намира формированието и военнопощенски номер.

Със заповед № ОХ-55/18.01.2018 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:


Изтегли:

ИНФОРМАИЯ

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик