Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

З А П О В Е Д № РД – 49 / 29.01.2018 година. град Брацигово за забрана Пашата на селскостопански животни в горските територии

 

30-01-2018

Изтегли:

З А П О В Е Д № РД – 49 / 29.01.2018 година. град Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик