Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Предстои приемането на Горскостопански план и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари.

 

08-01-2018

Изтегли:

Обяснителна записка

Таксациони характеристики на отделите и подотделите

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик