Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

С П И С Ъ К На имотите , които се обявяват по чл.24а , ал.6 , т.2 от ЗСПЗЗ , по НТП различни от пасища , мери и ливади

 

03-04-2017


Изтегли:

С П И С Ъ К На имотите , които се обявяват по чл.24а , ал.6 , т.2 от ЗСПЗЗ , по НТП различни от пасища , мери и ливади

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик