Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Брацигово УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица, че e изработен и e предмет обществено обсъждане Предварителен проект на ОУП

 

11-12-2015

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

На основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Брацигово УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица, че e изработен и e предмет обществено обсъждане Предварителен проект на Общ устройствен план на община Брацигово (ПП на ОУПО Брацигово).

 

Предварителният проект на Общ устройствен план на община Брацигово, заедно със всички приложения към него са публикувани на интернет страницата на община Брацигово на електронен адрес: http://www.bratsigovo.net/display.php?tb=n&id=595

 

Предварителният проект на Общ устройствен план на община Брацигово e на разположение на интересуващите се всеки работен ден, в сградата на община Брацигово, Общинска администрация гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов" № 6А, ет.2, ст. № 5, № 6, № 7 и № 8, дирекция СА, тел.03552/20-65, в.106, 108 и 109

 

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.12.2015г. ОТ 10:00ч. В СГРАДАТА НА МЛАДЕЖКИ ДОМ ГР.БРАЦИГОВО- ЗАЛАТА НА   І І-ри  ЕТАЖ.

 

Писмени становища могат да се предоставят в срок до 14 (четиринадесет) дни след датата на общественото обсъждане - до 30.12.2015г. на адрес: Община Брацигово, гр.Брацигово, ул. „Атанас Кабов" №6А

 

За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя: Общинска администрация гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов" №6А, ет.2, ст.№ 5, № 6 , №7 и №8 , дирекция СА,  тел.03552/20-65,.в.106, 108 и 109.

Изтегли:

ОБЯВА ЗА ОБЩ. ОБСЪЖДАНЕ

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик