Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Община Брацигово съобщава на населението и на заинтересованите физически и юридически лица, че е изработен предварителен проект на Общ устройствен план на общината.

 

01-12-2015

Община Брацигово съобщава на населението и на заинтересованите физически и юридически лица, че е изработен предварителен проект на Общ устройствен план на общината. Проектът се намира в Общинска администрация гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов" №6А, ет.2, ст. №5, дирекия СА, тел.03552/20-65, в.106 и може да се прегледа от заинтересуваните.

 

 

Изтегли:

ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Обява общ. обсъждане

Обясснителна записка

Чертежи

Презентация

Графичната част на предварителният проект на Общия устройствен план

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик