Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

П О К А Н А За участие в обществено обсъждане на проекта на Стратегия за управление на общинската собственост на община Брацигово за срока на мандата 2015г – 2019г.

 

26-11-2015

 

П О К А Н А

 За участие в обществено обсъждане на проекта на Стратегия за управление на общинската собственост на община Брацигово за срока на мандата 2015г - 2019г.

 

Уважаеми дами и господа,

 На 14.12.2015г / понеделник / от 14.00часа в заседателната зала на Младежки дом, град Брацигово, улица „ Христо Смирненски „ №1 ще се проведе обществено обсъждане на проекта на Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата 2015г - 2019г.

 

 Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината.

 

 В тази връзка, Общинска администрация -Брацигово отправя покана за участие в общественото  обсъждане  и  разчита  на  Вашето  активно участие .

 

Проекта на Стратегията е публикуван на интернет страницата на община Брацигово.

 

 ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Брацигово

Изтегли:

Проект Стратегия за управление на общинска собственост за мандат 2015г.-2019г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик